Nic netrvá věčně, přesto nikdy nic zcela nemizí..ani tento blog!

Srpen 2008

MEssagE 8.3..anEb hOla hOla škOla wOlá:D

31. srpna 2008 v 18:47 | €wičk&™ |  ♥MEssagEs♥
| 31.8 | 18:30|Sluníčko *1043*kláSně|Obrázok “http://i177.photobucket.com/albums/w222/fantome007/pixels/th_music.gif” sa nedá zobraziť, pretože obsahuje chyby. ShaynE|lOweeE
AOjda zdRwím všEchny pOslední práZdninOvý dEnNepojmenovan2.gif image by Tynuska
jO jO už zíTra zasE všEci zasEdneme na škOlní lawicE na cca 9 měsíců[bEz práZdnin asi tak]se z nás o5 stanOu piLní žáčCiNepojmenovan2.gif image by Tynuska[mnO jak z kOhOoNepojmenovan10.gif image by Tynuska]TakžE dOufám, žE ste si vážně pOdlední práZdninOvý dEn užili se všim všudyNepojmenovan2.gif image by Tynuska..ae helE radši ty práZdniny nEzapíjEjte sednOut si dO lawice s opičkOu za krkEm tO neudělá mOc weElkej dOjemNepojmenovan2.gif image by TynuskazrOwna paPkám kaLamElovou milku a wůbEc nic mi nechybíNepojmenovan2.gif image by Tynuska..sNad jen...Nepojmenovan7.gif image by Tynuska-hYpernOwa-Nepojmenovan4.gif image by Tynuska....mnO ae to niTs tO sTejně nEnde, takže teďka už pOletíímNepojmenovan11.gif image by Tynuska..půjdU se kOupat a připrawiT si všEchny ty krawinky na zíTra a taky se pak ci kOukat na Ulici a taky na nOwýý zTraceniNepojmenovan4.gif image by TynuskatakžE tO už se mrtě těšimNepojmenovan7.gif image by Tynuska, ae akOrát newim jak ránO vsTanu..Nepojmenovan2.gif image by TynuskatakžE lOwuju wás..neSmutněte nad kOncem prázdnin a dyšTak si říkeJte že v tOm vážně nejsTe samiNepojmenovan1.gif image by Tynuska..všEm to kOnčííNepojmenovan2.gif image by Tynuska..takžE páPá Lálá a mějTe se jak chcEte...Nepojmenovan7.gif image by Tynuska
ps.zEjtra se ozvu jak bylO v new škOličcENepojmenovan10.gif image by Tynuska

phOtečky..[na iNLinEch:P]

30. srpna 2008 v 19:24 | €wičk&™ |  ♥GalerKa♥ [my phOtO]
↓"stOp"↓
sTopka tě varOvala...když inaK nedáš tak CČ mnOoNepojmenovan10.gif image by Tynuska

MEssagE 8.3

30. srpna 2008 v 18:42 | €wičk&™ |  ♥MEssagEs♥
| 30.8 | 18:15|Sluníčko *1043*pěkně|Obrázok “http://i177.photobucket.com/albums/w222/fantome007/pixels/th_music.gif” sa nedá zobraziť, pretože obsahuje chyby. JesSe|láááSka|
ZdrawíčkO prdElkaNepojmenovan10.gif image by Tynuska
Tak cOo?....jaKpak se máTe teď, kdY už sE prázdninY nedají dEfinOvat ani pOjmem měsíc ani týdEm ae pOuze a jednině dnYNepojmenovan2.gif image by Tynuska..mnOO u mě je tO na pOhOdičku...dOcela se tam i začíínám těšiT...ae fakt jen dOcelaNepojmenovan6.gif image by Tynuska..mnO inKa dnEsa ránO přijEl strEjdíčEk z Prahy takžE suUpaNepojmenovan4.gif image by Tynuska...akOrát já sEm krOm tOhO cO sem pOmáhala s oběDem furT a furT na cOmpuNepojmenovan2.gif image by Tynuska..nj musím si hO užívaT dOkud tO jdeNepojmenovan7.gif image by Tynuska...jOo vlastně sem chvilu byLa mimO sem sE tOtiž jEla prOjet na brusličQách teďka a udělaLa sem nějAký phOtaNepojmenovan2.gif image by Tynuska..ae včEra sem sE plO wás vyfOtila sE neW vláskAmaNepojmenovan10.gif image by Tynuska...JuK..a cOmEnT jak tO vypadá JASNÝ?Nepojmenovan2.gif image by Tynuska mnO a inaK ani není niTs nOwýhO...a jEstli etě bude tak wám tO sem písnu dnesKa wečer bO zíítraNepojmenovan7.gif image by TynuskaPÁČek...
jOo ta phOtka je mírně wíc mázláNepojmenovan11.gif image by Tynuska
-LOLNepojmenovan2.gif image by Tynuska

MEssagE 8.2

29. srpna 2008 v 22:49 | €wičk&™ |  ♥MEssagEs♥
| 29.8 | 22:09|Oblačno *2229*divně|Obrázok “http://i177.photobucket.com/albums/w222/fantome007/pixels/th_music.gif” sa nedá zobraziť, pretože obsahuje chyby. niTs|wOw...*LOVE*|
AOjtěěě)
Tak jaKEj sTe měli dAy?...já upa jakO nehoráááááZně sQěleeeEEejNepojmenovan4.gif image by Tynuska....ByLa sem totiž Na náKupech s JajusHkou mOjííNepojmenovan7.gif image by Tynuska..mnOo a tO je samO o sObě sqěLý mnOo a když se přidaj daLší supEr sqěLý..věci,siTuacE,LIDINepojmenovan10.gif image by Tynuska tak tO prOstě stOjí za tONepojmenovan4.gif image by Tynuska..takžE jakO nejdříV sEme byly kUpiT mě učEbKy dO škOlyNepojmenovan8.gif image by Tynuska..1169 za pitOmí knížky..děsNepojmenovan5.gif image by Tynuska..mnOo a jakO pak sEme lítaly pO třídě míru a sHáněly prO jaJushku pRachněžEnku[peněžEnku mnONepojmenovan2.gif image by Tynuska]...NESEHNALY sme jíNepojmenovan2.gif image by Tynuska..nEwa...tak sEme šly dO tEsca kde sem si pOtřebOvala kupiT upa bOmbOvý prOpídy, kTerý maj jenOm TAmNepojmenovan4.gif image by Tynuska..a oni je měli...HEURÉKANepojmenovan2.gif image by Tynuska..mnOo tAkže pO úspěšným lowu na prOpiskY sMe se vydaly přEs cElý městO dO hypErnovyNepojmenovan4.gif image by Tynuska..Hih..[božE jen tO slOwO a hnEd bycH tam jEla znoWaNepojmenovan7.gif image by Tynuska]..mnOo takžE sEm si tam kupiLa dOnutEk a Jajushka ta odOlala a jenOm slinTaLa..[kEcám pak sEm jí daLa kOudANepojmenovan1.gif image by Tynuska]..mnOo taky sem si kupila úhlOměr nějaký žilEtky bO coNepojmenovan2.gif image by Tynuska a taky AnglickEj rOhlajSNepojmenovan4.gif image by Tynuska..mnOO a JajusHka kOnečně tU pežeženkuNepojmenovan10.gif image by Tynuska...mnOo ae tO jako NENí tO nEjlepšEjšíí..tO přišLo, až kdYž sEme šli kOlem pOkladenNepojmenovan7.gif image by Tynuska....a cO tam??...neřEknuNepojmenovan10.gif image by Tynuska..nEEe já se MUSIM pOdělit..Nepojmenovan1.gif image by Tynuska..takžE jakO sme tak prOcháZely až k pOkladně číslO 10-tO je pOkladna dO 10ti pOlOžek, a tOlik sme tOhO zasEjc neměly, takžE smE mířily rOvnOu tamNepojmenovan1.gif image by Tynuska..mnOo ae jak tak kOukám po pOkladnách...JE TAMNepojmenovan4.gif image by Tynuska..kdO?....mnOo přEce ten upa božsKEj pOkladnííííNepojmenovan7.gif image by Tynuska...a mOe rEakcE na tO byla:JEe kOukni tO je tEn heZkejNepojmenovan2.gif image by Tynuska..pOjď tam prOsííímNepojmenovan7.gif image by Tynuska..a jako ON tO slyšEl alE jakO myslím si že si nás dvě už prOstě MUSí pamatOvat tak se tak upa klásňOunce usnáL...LIdi já máLem rOztálaNepojmenovan4.gif image by Tynuska...mnOo a nejhOrší bylO...jája řEkla tam nejdU...[jakO chápu byla tam mrtě dlOoouhá frOntička], ae jakO jesTli mi něcO v tu chvlíli vadilO tak teda frOnTa tO rOzhodně nEbylaNepojmenovan2.gif image by Tynuska..já byc kwůli němu stála frOntu i půl hodinyNepojmenovan4.gif image by Tynuska..mnOo takžE sme šly k tý prOklatý 10Nepojmenovan8.gif image by TynuskaNepojmenovan6.gif image by Tynuska..smE tam tak chvilku čEkaly a JajusHka řEkla,,tak pojď tamNepojmenovan2.gif image by Tynuska..jEřiši jakOu já w tu chvíli měla radOst tO si NEUMíte předsTavitNepojmenovan2.gif image by Tynuska..prOstě upa HaPpy šlOvíšEk...Nepojmenovan4.gif image by Tynuska..takžE sme šly k němu a stály frOntu tak 5-10 minuTek...newim jak dlOuhO já tO nestOpovalaNepojmenovan2.gif image by Tynuska..v tu chvíli sem měLa vážně iný sTarOstiNepojmenovan7.gif image by Tynuska...sME tam pOtkaly našEho spolužáka ze ZŠ a já něcO hele kOukej na něj támHle je...a Ona ty s nim něcO máš wiď[a jakO pač je děsně oškliwEj tak fakT ne:-!] a já jEn s NIM[a ukáZala sem na bOžíího prOdavače] tak tO JOooNepojmenovan7.gif image by Tynuska..tak smE se sTrašně mOoc smály až na nás přišLa řAda...kupOvala sem dOnutek jak sEm psala, ae ON pOkazil köd takžE etě musEl něco psát dO nějakýhO papíru tak o tO sME tam byly dýlNepojmenovan4.gif image by Tynuska..ae já jak sEm mu pOdávala prAchy tak sEm se hO dOtklaNepojmenovan4.gif image by Tynuska[LoL sem magOr já wim..Nepojmenovan11.gif image by TynuskaNepojmenovan2.gif image by Tynuska]..mnOO a pOtOm smE už MUSELY jítNepojmenovan11.gif image by Tynuskajaká škOda..helE ae minUle se se mnOu bawil...Nepojmenovan4.gif image by Tynuska-ae tO sem tam byLa samaNepojmenovan11.gif image by Tynuska..mnO niTs po hypErnově násLedoval glObus a pak mOooooc krámků na třídě míru a indE etěNepojmenovan2.gif image by Tynuskakupila sem si etě řasEnku a odLakOvač-HEURÉKANepojmenovan2.gif image by Tynuska..mnOo a těLa se JaJusHku přEkecaT ať jdem etě jednOu dO hypErky...že by mu mOhla řícT o číslO..[ona je tOhO schopná wiď?Nepojmenovan10.gif image by TynuskaNepojmenovan2.gif image by Tynuska]..ae už smE tam nešLY...musEly smE dOmNepojmenovan11.gif image by Tynuska..dOma sEm přijEla a hnEd šla ke kadEřnici na mElírky...[mOžná hOdim časEm phOtoNepojmenovan1.gif image by Tynuska]mnOo a pak sEm byla u teTičky grilOvat a byly sMe se prOjet a paK sem přišla dOmů a sEm an PC a taky sem kOukala na tu Věž v plamenecH cOž byl cElkem gOod fimEk...a teď už se jakO lOučinQuju pač tO je mOoooc dlOuhatanananánský..Nepojmenovan2.gif image by Tynuska..mOhla ybch tO všEchnO rOzepsat ae kdO by tO pak čEtlNepojmenovan11.gif image by TynuskaNIKDO..Nepojmenovan11.gif image by Tynuska..tak páčEk..a jakO dOufám že sE mi o něm aspOň bude zdáTNepojmenovan4.gif image by Tynuska..bROU

SONK[sOutěž o NEJ kamaráDy]♥

28. srpna 2008 v 12:19 | €wičk&™ |  ♥Soutěže♥
AnO vyhlašuju uPa 1. sOutěž na tOmhle blOgískuNepojmenovan1.gif image by Tynuska....je tO sOutěž o NEJ kamarádYNepojmenovan7.gif image by Tynuska...jak bycH tO asik pOpsala?Nepojmenovan11.gif image by Tynuska..mnOo v téHle sOutěžcE se budE plniT růZnýCh 5 úkOlkůNepojmenovan10.gif image by Tynuska...[samOzřEjmě až se přihlásíteNepojmenovan2.gif image by Tynuska]...takžE..
DO PŘIHLÁŠKY:...bycH prOsila
1.vašE cTěná jméNa..[teBe a twOjí nej kámOšky popř.kámOšeNepojmenovan4.gif image by Tynuska]
2.věK twůj i twé kamarádky/kamaráDaNepojmenovan1.gif image by Tynuska
3.Jak dlOuhO se znáTe a OdkuD se znáTeNepojmenovan2.gif image by Tynuska
4.BycH prOsila jednu popř. wícE pHOtečkEk teBe a twé Kamarádky/kaMarádaNepojmenovan1.gif image by Tynuska..kTerOu prOsím zašLete i s JMÉNEM na mail:rohlick1@seznam.cz
inaK všE ostatní pišTe dO kOmenTíků...Nepojmenovan1.gif image by Tynuska
5 ůkOlů se jeDen pO drůhém dOzvíTe pO zaháJení sOutěže nejspíš 30.8Nepojmenovan1.gif image by Tynuska[ještě uwidím]
mnOo tak dO tOhO..HLASTE SE!Nepojmenovan7.gif image by Tynuska

MEssagE 8.1

26. srpna 2008 v 18:15 | €wičk&™ |  ♥MEssagEs♥
| 26.8 | 17:59|Sluníčko *1043*pěkně|Obrázok “http://i177.photobucket.com/albums/w222/fantome007/pixels/th_music.gif” sa nedá zobraziť, pretože obsahuje chyby. SP|:'( ubEc niTs|
AOjtěNepojmenovan1.gif image by Tynuska
zrOwna sem dOkOukala na Rande s cElebritOuNepojmenovan10.gif image by Tynuska, cOž jde dOcela vOstrej filmík.Nepojmenovan2.gif image by Tynuska.jak hO dávali v Tv tak sem na něj nekOukala pač na Primě dáwali Pearl harbOrNepojmenovan7.gif image by Tynuska, cOž sem si NEMOHLA nechat ujít, takže sem si Rande teďka půjčila od dOmíska na DvD..mimOchOdem v neděli a včEra tu nic nepřibývalO pač sem byla na oslavě narOzenin DomčiNepojmenovan4.gif image by Tynuska a MončiNepojmenovan4.gif image by Tynuska[zlaTíšek z tábOra=o*] cOž bylO jakO mrtě SQělý=o*....takžese mOcka omluwujuNepojmenovan3.gif image by Tynuska..mnO inač dneska sem byla s babičkOu u indiánu..Nepojmenovan2.gif image by Tynuska[teda jakO viEtnamců]takže z tOhO kápla new mikčaNepojmenovan10.gif image by Tynuska[hihi phOtečka bude pod článEčkemNepojmenovan2.gif image by Tynuska]..mnO a tak sem pak teďka odpOledne skOčila ke kadeřnici aby mě objEdnala na nEw melírkyNepojmenovan1.gif image by TynuskamnOo a přEdtím sem se etě samOzřEjmě kOukala na GIMORKY-tO bych nemOhla vynechatNepojmenovan7.gif image by Tynuska..na dnEšek mám etě w plánu kOukat na ArmagEddon[cOž je MEzni námi děvčAty(sOrry kluciNepojmenovan2.gif image by Tynuska)taky upa mrtě filmíkNepojmenovan7.gif image by Tynuska..nawíc tam hraje můj oblíbEnej Ben AfflecKNepojmenovan4.gif image by Tynuska].mnO a cO etě bych wám pOwěděla?...ubEc nwmNepojmenovan11.gif image by Tynuska..asik niTS, takže budu kOnčiT..jOo wlasně něcO jOo...wíte prOč upa MILUJU kOnec prázdnin??....jasně že ne prOtO, že začnE škOla,ae prOtOže zase začnOu v TV něcO NORMÁLNÍHO dáwat=o*Nepojmenovan4.gif image by Tynuska..teď už fakt páčEk...Nepojmenovan10.gif image by Tynuska

GilmOre GiRls♥[GilmOrOva děvčAta]

22. srpna 2008 v 19:59 | €wičk&™ |  ♥FavOuriTe♥
Plakát Originální název: Gilmore Girls Žánr: Drama, Komedie, Rodinný
Rok výroby: 2000
Popis sErálu:
Oblíbený seriál, drama, legrace, romantika to vše jsou Gilmorova děvčata v původním názvu Gilmore Girls. Natáčí se od roku 2000 a k dněšnímu dni mají 7 řad. Sedmá řada se bude vysílát v České republice premiérově... O seriál se zasloužila producentka Amy Shermen-Palladino, ale od roku 2006 jí nahradil David Rosenthnal.

Lorelai a Rory, vztah matky a dcery, který by si asi přál každý z nás. Děj se odehrává v malebném městě Stars Hollow. Emily a Richard jsou rodiče Lorelai, žijí ve velkém domě v Hartfordu. Když bylo Lorelai 16 let otěhotněla a odešla z domu. Se svou dcerou žily v domku u hotelu Nezávislost, kde Lorelai pracovala. To vše se dovíme jenom z vyprávění. První díl Pilot je už přece jen o pár let déle, kdy Rory dcera Lorelai chodí na střední školu u nich ve městě. Velmi chytrá mladá dáma, která miluje čtení knih je opakem své matky. Lorelai je velmi zbrká a rozmarná, není pro ní nic překážkou, ale to nejsou jediné její vlastnosti, najdeme i kladné. Teď bysme mohli diskutovat o tom kdo koho vychovává...

V seriálu potkáme i další herce, nikdo nepřehlédne nevrlého Luka, všudyvlezlého Kirka, kamarádku Lorelai Sookie St. Jamesovou, chytrou a soutěživou Paris Gellerovou, nejlepší přítelkyně Rory Lane Kimovou, roztomilého Michela Gerarda a nesmím opomenout lásky našich hlavních hrdinek. Rory: Dean Forester, Jess Mariano, Logan Huntzberger. Lorelai: Max Medina, Christopher Hayden(mimochodem otec Rory), Luke Danes.
FOTEČKY:

MEssagE 8.0

22. srpna 2008 v 15:39 | €wičk&™ |  ♥MEssagEs♥
| 22.8 | 15:39|Sluníčko *1043*pěkně|Obrázok “http://i177.photobucket.com/albums/w222/fantome007/pixels/th_music.gif” sa nedá zobraziť, pretože obsahuje chyby. BůHví|niTs:'(|
ZdrawíčkO zlaTíčKa..Nepojmenovan1.gif image by Tynuska
Tak jakPak se mátE??..proč se pOřád ptám, když mi nikdY neOdPowíte?!Nepojmenovan2.gif image by Tynuska..mnO nic ae já bych wám tO teOreTicky pOwědět mOhla ne?Nepojmenovan6.gif image by Tynuska..takže u mě je tO jakO mrtě v pOhOdě...nic zwláštníhO se neděje takže jen v pOklidu užíwám pOslední zbYtečky práZdninNepojmenovan11.gif image by Tynuska..mrtě mě šTwe, že se ZasE půjde dO tOhO úsTawu, ae tak cO se dá dělat..Nepojmenovan11.gif image by Tynuska..snad tO tam 4 rOky nějak vydržimNepojmenovan1.gif image by Tynuska...mnOo dost nOstalgie, musím se wám s něčim pOchlubit...Nepojmenovan4.gif image by Tynuska..včEra sem si kupiLa brawO a je tam plakáT....JESSEHONepojmenovan7.gif image by Tynuska..wíte jak mrtě mOcka sem láda...dneska sem si hO pOvěsila na zeď a právě na něj koukámNepojmenovan10.gif image by Tynuska..a kOukám, že kOukám na JessehoNepojmenovan4.gif image by Tynuska a ne na klávEsku a já umim psáát i pOslepu..wOw...tO je hustýNepojmenovan2.gif image by TynuskamnO tak cO wám etě pOwědět?...snAd jen že seM kOukala zcEla nečeKaně na gilmOrkyNepojmenovan7.gif image by Tynuska..a bylO to o5 upa mrtěNepojmenovan4.gif image by Tynuska..ploOstě a jeDnOduše ten seriál lOwujuNepojmenovan10.gif image by Tynuska..jeStli je někdO taky takOwej záwislák tak určO písněteNepojmenovan1.gif image by Tynuska...teď už se lOučinQuju a jdu semKa hOdit nějaký dalšíí čláNkyNepojmenovan1.gif image by Tynuska..takžE papapapaNepojmenovan4.gif image by Tynuska

fOr my nEw eSBé*-Nikol

22. srpna 2008 v 12:39 | €wičk&™ |  ♥PrEsentS♥
Líbíí?:)

MEssagE 7.9

20. srpna 2008 v 20:37 | €wičk&™ |  ♥MEssagEs♥
| 20.8 | 20:15|Sluníčko *1043*pěkně|Obrázok “http://i177.photobucket.com/albums/w222/fantome007/pixels/th_music.gif” sa nedá zobraziť, pretože obsahuje chyby. Shayne Ward|v pOndělí mě PRÝ pOzdrawowalNepojmenovan3.gif image by Tynuska|
ZdarEc bObánciNepojmenovan10.gif image by Tynuska
Tak jak se wám wede v pOsledních dnech práZdnin?Nepojmenovan11.gif image by Tynuska...u mě je tO v klídkuNepojmenovan1.gif image by Tynuska.ae jakO včEra byl mrtě dEnNepojmenovan4.gif image by Tynuska..nejdříw sem byla s maminOu v PCE cOž bylO jakoO Ok aspOň mi něcO kupilaNepojmenovan2.gif image by Tynuska...pak sem jela dOm jenže za hOďku mi přišla sMs od mOnči jestli se neci jet kOupat na ciHelnu[v PCENepojmenovan2.gif image by Tynuska]tak sem jela..a jakO wůbec sem nelitOwala, zasE sme se pOřádně nasmályNepojmenovan2.gif image by Tynuska..a tO i díky jejímu bráškOwi LÁdíkOwi..cOž je meZi náma taky pOřádný číslONepojmenovan1.gif image by Tynuska...takžE když sme se někdy kOlem 7 lOučily abych stiHla buS už se mi pO ní začalO stejskatNepojmenovan11.gif image by Tynuska..pač už od tábOra jí mám mOcka ládaNepojmenovan7.gif image by Tynuska...mnO a jakO pak sem teda jela buSem dOm a všimla sem si tam takOvýhO pěknýhO klučiNy..Nepojmenovan4.gif image by Tynuska..a jel dO Dašic[wOw jakO jááNepojmenovan2.gif image by Tynuska]..jakO já už sem si hO všimla když jeZdil dřív, ae nevšiMla sem si že je tak pěkNejNepojmenovan4.gif image by Tynuska..mNO a tak sem kOukala v buSe kam kOuká a kupOdiwu se díVal mým směrEmNepojmenovan10.gif image by Tynuska..takže jakO sUper a kdYž sme vystOupili tak já si šla pO swOjí straně a on přEšel na druhOu..tak sem řikAla..mNOo tak se otOč, pOdíwej se na mě já wím že chcEšNepojmenovan2.gif image by Tynuska..a LiDI on se faKt pOdíwalNepojmenovan4.gif image by Tynuska...Tak sem se na něj usmála- když sEm widěla že úsměv, kTerej vyčarOwal na tváři On paTřil mě, pač nikdO inEj na tOm chOdníku nešElNepojmenovan2.gif image by Tynuska...tak sem se zasE otOčila a kOukala dOpředu, ae nevydržEla sem tO a MUSELA sem se kOUknOut na něj a On se zrOwna kOukal na měNepojmenovan7.gif image by Tynuska..Tak sem se o5 začAla smátNepojmenovan1.gif image by Tynuska...ae pak musEl zahnOut dO ulicE kde nejspíš byDlí, takže nic wíc nebylONepojmenovan11.gif image by Tynuska..ae tak cO tim busEm sem nejEla napOsled a ON dOufám taky neNepojmenovan2.gif image by Tynuska..mnOo a dneska se ani nic zvlášTníhO nedělOo, akOrát, když sem se jela s babičkOu prOjet widěla sem zase takOvýhO slušnýhO klučinu..[kdYby se na mě tak nedíwal tak si hO asi newšimnuNepojmenovan11.gif image by Tynuska]..ae já newim já sE nikOmu nelíbím, teda aspOň těm cO se líbiT chcIi..a mySlim, že tyhle dwa kluci by sE meZi ně zařadiT klíďO mOhliNepojmenovan7.gif image by Tynuska..mNoo a taky sem pOtkala pár lidí z teď už Bejvalý třídY, takžE sem byla cElekm rádaNepojmenovan1.gif image by Tynuska..teďka plánuju, že Se půjdu kOukat na fOtbálekNepojmenovan10.gif image by Tynuska a pak si čísT knížku..cOž mi připOmíná, že zEjtra dO tý knihOvny MUSIM!!Nepojmenovan5.gif image by Tynuska..takžE se lOučinQuju a mějTe se FamFárOwě..Nepojmenovan4.gif image by Tynuska

fOr me by Jůlík=)

18. srpna 2008 v 18:56 | €wičk&™ |  ♥DiplOmkY[My=o*]♥

fOr my new Sb-Jůlíka=)

18. srpna 2008 v 18:51 | €wičk&™ |  ♥PrEsentS♥prO P€ŤULKu k swáTku...=o*

17. srpna 2008 v 11:13 | €wičk&™ |  ♥PrEsentS♥
sNad aspOň malinKo pOtěšíí=o*:)


Jonathan Togo 0.1

16. srpna 2008 v 22:04 | €wičk&™ |  ♥PhOtOs cElebS♥


SimPle plan 0.2

16. srpna 2008 v 21:48 | €wičk&™ |  ♥PhOtOs cElebS♥

SimPle plan 0.1

16. srpna 2008 v 21:39 | €wičk&™ |  ♥PhOtOs cElebS♥